Apples and Bananas (текст и видео)

I like to eat, eat, eat apples and bananas
I like to eat, eat, eat apples and bananas
I like to eat, eat, eat apples and bananas
I like to eat, eat, eat apples and bananas
A
I like to ate, ate, ate ay-ples and ba-nay-nays
I like to ate, ate, ate ay-ples and ba-nay-nays
I like to ate, ate, ate ay-ples and ba-nay-nays
I like to ate, ate, ate ay-ples and ba-nay-nays
E
I like to eat, eat, eat ee-ples and bee-nee-nees
I like to eat, eat, eat ee-ples and bee-nee-nees
I like to eat, eat, eat ee-ples and bee-nee-nees
I like to eat, eat, eat ee-ples and bee-nee-nees

I
I like to ite, ite, ite i-ples and by-ny-nys
I like to ite, ite, ite i-ples and by-ny-nys
I like to ite, ite, ite i-ples and by-ny-nys
I like to ite, ite, ite i-ples and by-ny-nys
O
I like to ote, ote, ote oh-ples and bo-no-nos
I like to ote, ote, ote oh-ples and bo-no-nos
I like to ote, ote, ote oh-ples and bo-no-nos
I like to ote, ote, ote oh-ples and bo-no-nos
U
I like to oot, oot, oot oo-ples and boo-noo-noos
I like to oot, oot, oot oo-ples and boo-noo-noos
I like to oot, oot, oot oo-ples and boo-noo-noos
I like to oot, oot, oot oo-ples and boo-noo-noos

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.